fbpx

22. İnternet Haftası Etkinliği

By 11 Nisan 2019 Blog

Türkiye’nin ilk İnternet bağlantısı 12 Nisan 1993’te yapıldı. Türkiye’nin İnternet’e bağlantısının yıldönümü, 1997’den bu yana toplumda İnternet kültürünü yaymak; İnternet bilincini yaratmak; İnternet’i tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak amacıyla İnternet Haftası olarak kutlanmaktadır.

Türkiye’de İnternet’in 26. yaşında İnternet’in özgür, demokratik ve yaygın kullanımı için 22. İnternet Haftasında bir araya gelen kitle örgütleri ve meslek kuruluşları, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek etkinlikte ortak basın açıklaması yapacak, ardından gerçekleştirilecek forumda Türkiye’de İnternet’in güncel durumu tartışılacaktır.

Gün: 13 Nisan 2019 Cumartesi
Saat: 14.00
Yer: Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Eğitim Salonu (Meşrutiyet Cad. No. 19, 4. Kat Kızılay-Ankara)
İzlence:
14.00 – 22. İnternet Haftası Basın Açıklaması
14.30 – Forum: Türkiye’de İnternet’in Güncel Durumu

Bileşenler:
Alternatif Bilişim Derneği
BMO – Bilgisayar Mühendisleri Odası
EMO – Elektrik Mühendisleri Odası
ISOC-TR – İnternet Derneği
INETD – İnternet Teknolojileri Derneği
PKD – Pardus Kullanıcıları Derneği
LKD – Linux Kullanıcıları Derneği
TBİD – Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği