Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) olarak, günümüzün önemli sorunlarından biri olan ve özellikle pandemi döneminde artış gösteren dijital şiddetle mücadele için yeni bir proje başlattık. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin finansal desteğiyle yürütülen “Dijital Şiddet ile Mücadele Projesi”, hukuk, psikoloji, iletişim, bilişim ve dijital güvenlik alanında çalışan uzmanların ve akademisyenlerin katkılarıyla dijital şiddet alanında toplumsal farkındalığın artırılmasını, gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması için zemin oluşturulmasını ve dijital şiddeti önleyici pratiklerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Hayata geçirdiğimiz dijitalsiddet.org web sitesinde, dijital şiddete yönelik güncel haberler, uzman görüşleri, raporlar, istatistikler, özgün makaleler, tezler yer alıyor. Bu web sitesini, alanda çalışmalar yapan herkes için başvurulan bir kaynak olarak tasarlamak istiyoruz.


“Dijital şiddet, bireylerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyen ve başa çıkmakta zorlandıkları bir sorun. Bu konuda atılacak her adım, yapılacak her proje toplumsal farkındalığın artmasına hizmet edecektir. Dijital şiddet konusunda Türkiye’de hem araştırma hem de yasal düzenlemeler anlamında eksiklikler var. TBİD’in dijital şiddetle mücadele projesinin bu alandaki boşluğu gidereceğini umuyorum.” Akademisyen Gülüm Şener

Bunun yanı sıra dijital şiddet ile mücadele kapsamında fikir üretenlerle gün boyu sürecek Dijital Şiddet İdeathonu (Fikir Maratonu) gerçekleştirilecek. Dijital şiddete ilişkin Kavramlar Sözlüğü çalışması da yürüten derneğimiz, dijital şiddetle mücadelede kullanılabilecek yazılımlar üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.

Siz de Dijital Şiddet ile Mücadele projesine katkı sunmak ve daha fazla bilgi almak için bizlere yazabilirInstagram ve Twitter’dan çalışmaları takip edebilir ve paylaşabilirsiniz.

“Cinsiyetçi dijital şiddetle mücadele, kadınların sanal ortamlardan itilmesi veya çekilmesiyle değil, sanal ortamların herkes için güvenli hale getirilmesi ve farkındalığın artırılması ile sonuç bulacaktır.” Psikolog Nilay Abınık