Dijital çağ hızla gelişiyor ve yepyeni bir kültür oluşuyor. Hepimiz, internetteki varlığımızla bu yeni iletişim ve paylaşım kültürünü şekillendiriyoruz. Bireylerin ve toplumların kaderini bu yeni bilgi ve iletişim kültürü belirleyecek, belirliyor da…

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) olarak iletişim, medya ve internet alanlarıyla ilgili çalışmalarımızla toplumsal değişime katkı sunmayı, ulusal ve uluslararası eğitim programlarımız ve projelerimiz ile birlikte bireyleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Rahmetli Özgür Uçkan’ın “İletişim örgütlenmektir” ve Mustafa Akgül’ün “İnternet yaşamdır” sözlerini yol gösterici olarak benimsiyoruz.

 • Dijital dünyanın ve internetin, toplumsal bir dönüşümün en önemli araçlarından olduğunu düşünüyoruz.
 • Her kesimden insanın dijital teknolojileri etkin kullanarak, sosyal dönüşümlerin bir parçası olmasını istiyoruz.
 • Her türlü iletişimin, paylaşımın ve özel bilginin izlenmesine ve kayıt altına alınmasının evrensel bir hak ihlali olduğunu savunuyoruz.
 • Özel hayatın gizliliği kadar iletişimin gizliliğini de vazgeçilmez bir hak olarak görüyoruz.
 • Haber alma özgürlüğünü yeni medya çağında daha çok önemsiyor ve “sahte haber” ile mücadelenin hayati olduğunu biliyoruz.
 • Yeni dijital çağın olanakları sayesinde insanlığın ortak birikimi olan tüm bilimsel, kültürel, sosyal, teknolojik ve sanatsal gelişmelerin çok daha kolay ve güvenli yollardan dünyanın her köşesinde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz.

Dijital dünyada güvenli iletişim yollarını ve bilginin özgürce paylaşılması farkındalığını daha çok insanla paylaşmak için çalışmalar yapıyoruz.

İlkelerimiz – Amaçlarımız

 • İnternette insan haklarını ve mahremiyet hakkını savunuyoruz.
 • Yeni medyayı ve bilgisayar okuryazarlığını toplumun tüm kesimlerine doğru bir şekilde aktarmak için çalışıyoruz.
 • Özel hayatın gizliliği kadar iletişimin gizliliğini de vazgeçilmez bir hak olarak görüyoruz.
 • Dijital haklar kapsamında her türlü iletişimin, paylaşımın ve özel bilgilerin istenmeyen kişiler tarafından izlenmesine, kayıt altına alınmasına karşı güvenli iletişim hakkını savunmayı ve bunun için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz.
 • Tüm bilimsel, kültürel, sosyal, teknolojik, sanatsal gelişmelerin insanlığın ortak birikimi olduğunu biliyoruz.
 • Ağ tarafsızlığını ve unutulma hakkını savunuyor, kişisel verilerin korunması adına çalışmalar yapıyoruz.